Saturday, March 15, 2008

Pejabat Ditutup

Kepada sesiapa yang berkenaan

..PEJABAT INI TERPAKSA DI SITA ATAS SEBAB KESELAMATAN DAN KETENTERAMAN AWAM..

Terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,
(Datuk Bandar)